Jiskření Rezek - prodej

Všechno je možné, když se chce a ...

... v úsilí nepoleví.


Zvláštnosti zásilkového prodeje.


Například transformátor má obecně vysokou vlastní váhu a svými rozměry se do dopisového omezeného rozměru 50 mm s obalem nevejde a je proto jeho přeprava účtována vysokými poštovními tarify. Značné riziko pro odesilatele (prodávajícího) je při podání obyčejného balíku. Při jeho ztrátě nebo poškození jde veškerá náhrada škody na jeho vrub. Nezbývá než podat cenný balík, kdy výše uvedené náklady při ztrátě hradí poštovní přepravní firma z pojištění.

Prodávání a nákup přes Aukro

Lze chápat jako jistou formu komunikace, rozhovoru dvou lidí a v určitém vymezeném časovém období i jako společenskou hru. V drtivé většině se nějakých závratných výdělků nedosáhne.

Prodejce věnuje nějaký svůj čas na výběr a prezentaci svého zboží na internet. Dejme tomu 1/3 hodiny.

Aukro vybírá poplatek za vystavení zboží. Když se neprodá, tak jej vybírá opětovně při opětovném vystavení. Byly časy, které jsem nezažil, kdy to bývalo zdarma!

V případě prodeje prodejce platí nezanedbatelné %-to z aukční ceny. Přitom veškeré programování a činnost spojenou s obchodem jde mimo tuto internetovou organizaci. Ona zajišťuje pouze bezproblémový chod serveru a nainstalovaného programu. A přitom si nerušeně taktéž prodává v tomto internetovém obchodě vlastní zboží. Ale kde jinde vystavit své zboží tak, aby oslovilo co nejvíc možných kupujících? Když internetové vyhledávače co nechtějí to nenaleznou! Pracují účelově omezeně, neobjektivně, nejsou nestranné, neutrální, fungují podle toho co jim jejich tvůrci naprogramovali. A mnohdy záměrně nalezené dotazujícímu zamlčují.

Prodejce věnuje nějaký svůj čas na nutnou emailovou korespondenci. Dejme tomu 1/3 hodiny.

Prodejce věnuje nějaký svůj čas na odzkoušení funkčnosti a zabalení zboží. Dejme tomu 1/3 hodiny. Aby účinně zabránil reklamaci a více nákladům.

Prodejce použije na zabalení zboží nějaký obal nezanedbatelné ceny.

Prodejce odveze zboží na, jak je to například v mém případě, 2 km vzdálenou poštu a často si vystojí frontu u přepážky. To mu zabere bez toho čekání dejme tomu 1/3 hodiny.

Prodejce hradí dopravu zboží v podobě balíku na poštu. Ta má jistou nezanedbatelnou cenu.

Prodejce věnuje nějaký svůj čas na nutnou kontrolu svého účtu a identifikace plátce. Dejme tomu 1/6 hodiny.

Prodejce platí bance poplatky za pohyb na účtu popřípadě i jiné poplatky podle konkrétního účtu, tyto mohou být využity i pro jiné transakce, účely takže se do nákladů plně nezapočítávají.

Prodejce musí někdy použít telefon nebo jinou formu placené komunikace.

Z předchozího nám vychází tato konkrétní čísla:

Prodejce věnuje prodeji 1 ks zboží nejméně 1 hodinu a 30 minut svého času. Dáme-li hrubou sazbu 100,- Kč za hodinu, tak je to v penězích zaokrouhleno dolů 150,- Kč.

Prodejce věnuje několik desítek korun přímých finančních nákladů na jeden balík aby se daný prodej uskutečnil. Tyto náklady v podobě balného mohou jít k tíži prodejce nebo k tíži kupujícího.

Prodám-li svoje dříve pořízené, zakoupené a již několikrát zdaněné zboží (trafo) přes Aukro dejme tomu za aukční cenu 150,- Kč, docílím tím jen toho, že jsem se jistý čas věnoval svému „koníčku“. A za tuto činnost jsem navíc zaplatil nějakou tu desetikorunu, za kterou jsem si mohl dát třeba pivo.
Přes 5 000,- Kč za nezaplacené několikakorunové Aukro poplatky!


Veškeré majetkové spory mezi Aukrem a Uživatelem odnese uživatel protože podepsal rozhodčí doložku mezi Aukrem i Uživatelem. Viz: sankce 14.1 www.rozhodcidolozka.cz

Rozhodčí řízení se koná písemně bez ústního jednání, rozhodčí nález není třeba odůvodňovat a strany pověřují rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad (ne)spravedlnosti. Poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3 % z hodnoty předmětu sporu, vždy však nejméně 5.000,- Kč.

Sankce 15.1: Aukro je oprávněno (cokoli) změnit (jako absolutní vládce) Obchodní podmínky a další přílohy Smlouvy; jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na nabídky, které byly započaty za účinnosti starší verze Obchodních podmínek či přílohy Smlouvy. Aukro je povinno oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky nebo jiná příloha Smlouvy změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije systém; neakceptuje-li Uživatel změny Obchodních podmínek nebo jiné přílohy Smlouvy, nemá právo užívat systém (Aukra) s výjimkou nabídek započatých za účinnosti jejich starších verzí.


--Starozitnosti--
www.rezk.cz.© • r o d s o l i d @ s e z n a m . c z • Všechna práva vyhrazena

Odkazy: Poezie ze Salaše | Holešovský básník v jehož rodném domě jsem |