Jiskření Rezek - prodej

Všechno je možné, když se chce a ...

... v úsilí nepoleví.

    Čistý   web                   Web s reklamou.

© • r o d s o l i d @ s e z n a m . c z                             • Všechna práva vyhrazena

                    HOLEŠOV


Poslední úprava stránek: 26.11.2018Výhodná nabídka!


Mapa webu


Prodej >>

     Trafa transformátory >>

     Trafo 24 V 2 VA z 220 V >>

     Elektro >>

     Elektronika >>

     Elektrosoučástky >>

     Kondenzátory >>

     Regulátor CN76000 >>

     Pt 100 >>

     Teploměr jímkový >>

     Odrušovací filtr 75 A >>

     Počítače >>

     Ořechy >>

     Mečíky a Jiřiny >>

     Starožitnosti >>

     Datashety katalogy >>

Služby >>

Ceník >>

Kontakt >>
Výhodná nabídka!


  Rodsolid      Holešov

      Výhodná nabídka!Odrušovací 3-fázový filtr pro proud 75 A

Univerzální třífázový odrušovací filtr

 nejen pro 30 kW měniče: NMU753P94-10

 

Technická data:

·         jmenovité napětí                                   3x500V/50-60Hz

·         jmenovitý proud                                   75.0 A

·         unikajicí proud                                      160 mA            

·         el. pevnost mezi vývody                        1.000V DC

·         el. pevnost mezi vývody a pouzdrem      3.000V DC

·         krytí                                                    IP20

·         jmenovitá teplota                                  +40°C

·         kategorie klimatické odolnosti                25/70/10

·         svorky šroubové do průřezu                  10 mm2

·         hmotnost                                             3,2 kg

·         rozměry                                               280 x 60 x 146 mm

·         uchycení na 4 šrouby M5 v rozteči          266,5 x 35 mm nebo 266,5 x 95 mm

·         délka vodičů mezi filtrem a zdrojem rušení musí být co nejkratší

·         výrobce                                                           RWMO s.r.o.


FILTR_75A-3faz.     Rozměry NMU753P94-10.jpg     Schema zapojení NMU753P94-10.jpg     utlumová frekvenční charakteristika NMU753P94-10


Síťový 3 fázový 75 A filtr NMU753P94-10


Tento filtr je vhodný pro použití na odrušení počítačů. K omezení jejich chybovosti a snížení poruchovosti. Jako hlavní odrušovací filtr v rozvaděči pro veškeré kanceláře mající samostatný přívod. Do jmenovitého proudu 75 A.

Zajistí se tím dostatečný útlum rušících signálů pronikajících po síti z měničů osazených ve výrobních linkách!

Cena : 2 000,00 Kč


Veškerý prodej

Vliv měničů na síť.

Napájecí napětí ze sítě = jeden sinusový signál (o kmitočtu 50 Hz). Opakem je obdélníkový signál, který je složeninou mnoha sinusových kmitočtů o různé intenzitě a kmitočtu. (I několik řádů nad základním, obdelníkovým, kmitočtem.)

Skutečný tvar napětí v síti, ve které je usměrňovač s kapacitním vstupem je sinusoida s méně či více useknutým vrcholem.

Z toho plyne, že se v takovéto síti zákonitě vyskytují kromě základního kmitočtu i další kmitočty s různou intenzitou i kmitočtem.

V síti, která obsahuje harmonické kmitočty ve větší míře než malé, se objevují nové příčiny namáhání (například se „zdůrazní“ všechny – i velmi malé nesymetrie apod.). Asynchronní stroje jsou konstruovány pro sinusový průběh elektrických veličin a při nepříznivé souhře konstrukčních nedostatků a výrobních tolerancí pak dojde k překročení technických mezí a poruše jednoho nebo více uzlů stroje.

Napěťové nebo proudové přetěžování jednotlivých částí sítě způsobuje rezonance nebo kmitny a odrazy na vedení.

Tato skutečnost se odráží i jako nejčastější příčina poruch.


Odstranění neúměrné deformace sinusoidy síťového rozvodu 3 x 400 V / 230 V (= Omezení rušení - EMC) se provádí vždy u zdroje této deformace.

  • U velkých měničů sériovou tlumivkou v napájení.
  • U malých zdrojů se kompenzují společně s kompenzací jalového výkonu (cos ? - kosinus fí).

Omezení rušení (EMC) se provádí také u spotřebičů, které je nutno před těmito nežádoucími účinky chrámit. Jako jsou počítače a jiné důležité přístroje.

Všechny lékařské přístroje jsou standardně nějakými odrušovacími prvky vybaveny.

V Holešově dne 30.4.2009[ 1 ] Zákon č. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci (energetický zákon).

[ 2 ] PNE 33 3430-0. Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů distribučních soustav. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie.

[ 3 ] https://www.eru-konference.cz/Anotace_2008.htm (Analýza zpětných vlivů vícepulzních zapojení usměrňovačů na napájecí síť…


Veškerý prodej


© • R o d s o l i d • Všechna práva vyhrazena

Odkazy: Poezie ze Salaše | Holešovský básník v jehož rodném domě jsem |